Τί είναι η Εκκλησία;

του θεολόγου Νικολάου Χ. Χριστοδουλάκη

Τί είναι η Εκκλησία;

Πριν από οποιαδήποτε προσπάθεια Ορθόδοξης Κατήχησης είναι πολύ σημαντικό να τονίσουμε στους πιστούς μας «το τι είναι η Εκκλησία».
Όταν ο πιστός κατανοήσει τι είναι και τι εκπροσωπεί η Εκκλησία, τότε είναι ευκολότερο να καταλάβει και το τι είναι η Θεία Λειτουργία, τα δόγματα και τα ιερά μυστήρια.
Η κατήχηση δεν είναι σχολείο, αλλά «Ορθοδοξίας Παιδευτήριον». Τι σημαίνει αυτό: Απλούστατα, ότι η προσπάθειά μας πρέπει να είναι βιωματική-εμπειρική, ώστε να βοηθήσουμε τους πιστούς μας να ζήσουν το γεγονός Εκκλησία.
Και ζεις αυτό το γεγονός μέσα στη Λειτουργική και Μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας.
Εκκλησία και Χριστός είναι ένα και το αυτό.
Για τούτο συνυπάρχουν – πάντα μέσα στην Εκκλησία – ο Άκτιστος Θεός και ο κτιστός άνθρωπος.
Το χάσμα μεταξύ Ακτίστου και κτιστού γεφυρώνεται με τις Άκτιστες Θείες ενέργειες, που μπορεί να είναι ένα σημείο – θαύμα, μία αποκάλυψη – φανέρωση του ίδιου του Τριαδικού Θεού. Καταλυτική απόδειξη – ευλογία της συνύπαρξης Θεού – ανθρώπου στην Εκκλησία είναι η παρουσία του Αγίου Πνεύματος, της Θεοτόκου και των αγίων.
Γι’ αυτό ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ονομάζει τη Θεοτόκο «Μεθόριον της Ακτίστου και κτιστής φύσεως», οι δε πατέρες παρουσιάζουν την Εκκλησία «ως Πνευματικό Θεραπευτήριο», γιατί αποστολή και χρέος της είναι να κάνει τους πιστούς της – και με τη δική τους προσπάθεια – «κατά χάριν Θεού», δηλαδή αγίους.