Ο Ταπεινός και ο Υπερήφανος

π. Ευμενίου Σαριδάκη

«Ο Ταπεινός και ο Υπερήφανος»

Από τις διδαχές του π. Ευμενίου Σαριδάκη

  • Ο ταπεινός ασχολείται με τον εαυτό του. Ο υπερήφανος ασχολείται με τους άλλους.
  • Ο ταπεινός γνωρίζει τον εαυτό του. Ο υπερήφανος δεν γνωρίζει τον εαυτό του.
  • Ο ταπεινός δέχεται με υπομονή ότι δεν μπορεί ν’ αλλάξει και περιμένει. Ο υπερήφανος θέλει να γίνονται όλα όπως τα θέλει και όταν τα θέλει.
  • Ο ταπεινός αναπαύεται και αναπαύει. Ο υπερήφανος αναστατώνεται και αναστατώνει.
  • Ο ταπεινός παίρνει όλα τα σφάλματα πάνω του. Ο υπερήφανος τα μεταβιβάζει στους άλλους.
  • Ο ταπεινός δοξάζει και ευγνωμονεί τον Θεό για όλα. Ο υπερήφανος δεν είναι ποτέ ευχαριστημένος και όλα τον ενοχλούν.
  • Ο ταπεινός θα υψωθεί από τον Θεόν. Ο υπερήφανος θα ταπεινωθεί από τον Θεόν.
  • Αν αγαπήσεις την ταπεινοφροσύνη, θα γίνεις μερίδα του Χριστού. Αν αγαπήσεις την υπερηφάνεια, θα γίνεις μερίδα των δαιμόνων.
  • Η ταπείνωση κάνει τον άνθρωπό θεό. Η υπερηφάνεια έκανε τους αγγέλους δαίμονες.
  • Η ταπείνωση θα σου ανοίξει τις πόρτες του Ουρανού, ενώ η υπερηφάνεια θα τις κλείσει.

ΚΑΛΟΝ ΑΓΩΝΑ