ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ.Η εν πολλοίς άγνωστη μονή εντός του χωριού των Μουρνιών.

Το πρώτο αρχείο είναι ολόκληρος ο 14ος τόμος του περιοδικού “Εν Χανιοίς”

Το παρακάτω αρχείο περιέχει το άρθρο του Δημητρίου Λυκ. Κολλίντζα με θέμα: “ΙΕΡΑ ΜΟΝΗ ΖΩΟΔΟΧΟΥ ΠΗΓΗΣ ΤΗΣ ΠΤΩΧΗΣ Ή ΤΩΝ ΜΟΝΑΖΟΥΣΩΝ. Η εν πολλοίς άγνωστη μονή εντός του χωριού των Μουρνιών.”