Το «Κρυφό Σχολειό» την εποχή της Οθωμανοκρατίας-Τουρκοκρατίας

του Νικόλαου Χ. Χριστοδουλάκη

Νικόλαος ΓύζηςΈλληνικόν Σχολείον έν καιρώ δουλείας,γνωστότερο ως Το κρυφό σχολειό, ελαιογραφία, 1885/86.