Ευχαριστήριο

Ευχαριστήριο προς όλους που προσφέρουν και προσέφεραν βοήθεια για τους εμπερίστατους αδελφούς μας.

Αυτές τις άγιες ημέρες που ο Θεός ταπεινώνεται και κατέρχεται, πτωχεύει και κενούται, αδειάζει δηλαδή, για να πλουτίσομε εμείς, καλούμεθα να τον μιμηθούμε προσφέροντες αγάπη προς εκείνους, οι οποίοι ευρίσκονται εμπερίστατοι και αναζητούν τόπο να ακουμπήσουν το κεφάλι τους.

Άλλωστε η ελεημοσύνη είναι εντολή του Θεού. Λέγει ο Κύριος: «Μακάριοι οἱ ἐλεήμονες ὅτι αὐτοί ἐλεηθήσονται» (Ματθ. ε’. 7).

Έτσι, λίγες ημέρες πριν από τα Χριστούγεννα, οι πιστοί της ενορίας, αλλά και από άλλες περιοχές, προσέφεραν και προσφέρουν από την καρδιά τους, από το περίσσευμα αλλά και από το υστέρημα τους, ότι επιθυμούν, προκειμένου να απαλύνεται ο πόνος των συνανθρώπων μας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πλείστες ανάγκες, ιδιαίτερα σήμερα που η Πατρίδα μας λόγῳ της σοβούσης πανδημίας διέρχεται δύσκολες ημέρες.

Οι καιροί μας δυστυχώς είναι δύσκολοι, και όλοι γνωρίζομε ότι φτάσαμε μέχρις εδώ εξ αιτίας των αμαρτιών μας και της αποστασίας μας από τον Θεό, της έλλειψης ηθικών αρχών και αξιών και της ψεύτικης ευμάρειας, με την οποία ζήσαμε τα τελευταία χρόνια.

Η δοκιμασία αυτή πιστεύω ότι θα μας κάνη περισσότερο ανθρώπους, και θα μας δόση την ευκαιρία να ανανήψουμε πνευματικά.

Μακάρι να μην υπήρχε αυτή η ανάγκη. Όμως η αγάπη προς τους ενδεής και πάσχοντες αδελφούς μας, μάς υποχρεώνει σε αυτή την ελάχιστη θυσία.

Επιθυμώ να εκφράσω τις εγκάρδιες θερμές μου ευχαριστίες για ότι έχετε πράξη και θα πράξετε, ενισχύοντας την προσπάθειά μας για την προσφορά προς τον ίδιο τον Κύριο, αφού «δανείζει Θεῷ ὁ ἐλεῶν πτωχόν»(Παροιμ. ιθ’. 17), και να ευχηθώ ο εν σπηλαίω γεννηθείς να σας χαρίζει υγεία, δύναμη, ευημερία και πλούσια τα ελέη Του και τους οικτιρμούς Του.

Με ευγνωμοσύνη κι εγκάρδιες πατρικές ευχές

Ο εφημέριος Μουρνιών

Δρακακάκης Ιωάννης

πρωτοπρεσβύτερος