Γιατί η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι και Αποστολική-Πατερική

του  Νικολάου Χ. Χριστοδουλάκη, θεολόγου – συγγραφέα

Ο Ιούνιος λόγω της εορτής των Πρωτοκορυφαίων αποστόλων Πέτρου και Παύλου στις 29 και όλων των αποστόλων στις 30, που γιορτάζομε τη σύναξη τους, θεωρείται ως ο μήνας των αποστόλων.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία έχομε την λεγόμενη Αποστολική διαδοχή, δηλαδή μια συνέχεια που κρατάει από τον Χριστό, πηγαίνει στους αποστόλους και καταλήγει στους επισκόπους.

Να ξαναθυμίσομε, ότι οι επίσκοποι ως διάδοχοι των αποστόλων είναι «εις τόπον και τύπον του Χριστού».

Είναι λοιπόν τεράστια η συμβολή των αποστόλων στην εξάπλωση και εδραίωση της Εκκλησίας, γι’ αυτό και στο Σύμβολο της Πίστεως και συγκεκριμένα στο 9ο άρθρο ομολογούμε, ότι πιστεύομε «Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν».

Έτσι μαζί με τον ρόλο του αποστόλου και επισκόπου, έχομε κι αυτόν του Πατέρα στην Ορθόδοξη Εκκλησία.

Ορθόδοξη Εκκλησία και Πατερικότητα  συνυπάρχουν κι εδραιώνουν την αλήθεια, την καθολικότητα και την αγιότητα της.

Οι πατέρες δίδαξαν και αγωνίστηκαν για την διαφύλαξη, τόσο του Ορθοδόξου δόγματος, όσο και του Ορθοδόξου ήθους της Εκκλησίας.

Για όλους αυτούς τους λόγους η Ορθόδοξη Εκκλησία, ποτέ δεν θα πάψει να είναι και πατερική, γιατί πάντα έμεινε πιστή στην αποστολική διαδοχή, που τονίσαμε προηγουμένως.

Φωνές και περίεργες απόψεις για δήθεν «μεταπατερικές» συνθήκες στην εποχή μας, άρα υπέρβαση των Πατέρων, Ορθοδόξως ούτε στέκεται ούτε μπορεί να στηριχθεί σοβαρά, «Ουκ εσμέν των Πατέρων σοφώτεροι ούκ εσμέν των διδασκάλων ακριβέστεροι», όπως πολύ σοφά έγραψε και δίδαξε ο μέγας πατέρας άγιος Γρηγόριος Νύσσης.