Γεωργίου Φ. Διακάκη, «Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.…». Θεολογικός σχολιασμός των λεγόμενων ιδιωμάτων της Εκκλησίας (ενότητα, αγιότητα, καθολικότητα και αποστολικότητα). Πώς πραγματώνεται η οργανική ενότητα μεταξύ των τοπικών Εκκλησιών στο επίπεδο της ευχαριστιακής κοινότητας (δηλ. της ενορίας), της επισκοπής και της αυτοκέφαλης Εκκλησίας σύμφωνα με την ορθόδοξη εκκλησιολογία.